Ventúrska ulica(Ventúrska street), Bratislava

+421 904 464 927

Pon.(Mon.)-Ned.(Sun.): 09:00-23:01

RezerváciaReservation
 

História tantry a tantrickej masáže

Tantrická masáž sa vo svete ako ponúkaná služba objavila pomerne nedávno, rádovo v posledných 5-10 rokoch, jej korene však siahajú do doby dávno pred Kristom, kde hrala v zmenenej podobe, významnú úlohu v celej súdobej spoločnosti a mala hlboko duchovný význam. V eposu o Gilgamešovi, ktorý vznikol 2000 rokov pred Kristom, môžeme nájsť prvé zmienky o tzv. posvätnej prostitúcii.

V tejto dobe bola vo väčšine štátov uctievaná bohyňa lásky a plodnosti. Bola známa pod rôznymi menami. V Sumeru bola nazývaná Inanna, v Babylone Ištar, v Egypte sa menovala Ísis, v Lýdii Kybelé, Rimania ju poznali ako Venušu av Grécku ako krásnu Aténu. Ľudia ju prosili o plodnosť a požehnanie a uctievali ju sexuálnymi obrady a rituály. V každom väčšom meste existoval Chrám bohyne lásky, v ktorom vykonávali svoju službu tzv posvätné prostitútky. Boli to ženy, ktoré si zvolili službu Bohyni ako svoju profesiu, ženy v spoločnosti vysoko cenené, ktorá sa teší dobrému menu a dobrému postavenie. Ich deti mali napríklad právo dediť majetok.

Službu v chráme však vykonávali aj obyčajné Počestné ženy. Podľa spisov gréckeho dejepiscu Herodota, žijúceho v 5. stor pr Kr. nútil babylonský zvyk každú ženu, aby raz za život pbývala v chráme lásky a mala pohlavný styk s cudzincom. Tento akt bol považovaný za posvätný a ak z neho vzišlo dieťa, bolo manželom ženy prijalo a považuje za dar Bohyňa. Celý akt služby v chráme nebol považovaný za poníženie, ale naopak za česť.

Chceli by ste tantra masáž zažiť na vlastnej koži? Navštívne naše tantrické masážne centrum Tantra Diamond v Bratislave.

Chakras-in-tantra-darkened-large