Ventúrska ulica(Ventúrska street), Bratislava

+421 904 464 927

Pon.(Mon.)-Ned.(Sun.): 09:00-23:01

RezerváciaReservation
 

Životná cesta tantrou

Životná cesta tantrou, Tantra Diamond Bratislava

Životná cesta tantrou. Tzv. tantrik, čiže človek, ktorý sa rozhodne zasvätiť svoj život tomuto
príjemnému, hoc nie tak bežnému poslaniu, môže niekedy prameniť z rôznych príčin, ktoré môžu byť
sprevádzané, samozrejme, aj prvotným strachom no v konečnom dôsledku vyhrá zvedavosť a chuť
odovzdania pozitívnej energie ďalším ľudom, ktorí to potrebujú.

Je veľmi dôležité, aby tantrický sprievodca bol stotožnený sám so sebou, spokojný so svojim vnútorným i vonkajším vyžarovaním,
ktorý sa dokáže vnútorne vysporiadať nielen so svojimi, ale mnoho krát s neľahkými životnými
príbehmi iných. Dôvod dôležitosti tohto faktoru je ten, že tantra nie je iba masáž, ako si možno
niektorí myslia. Jedná sa o celoplošnú pomoc, ako po fyzickej, tak i po psychickej stránke. Ľudia
navštevujú tantrické salóny z mnohých dôvodov, veľmi dôležitá je stránka sebaspoznávania, kde majú
možnosť skúšať ,bádať a experimentovať, ako so svojou mysľou, tak i so svojim telom. Ďalšia stránka
je mentálna, nakoľko bez čistej hlavy nebude zrelaxované ani telo. Preto náš tantrický team pracuje
s mnohými faktormi a všetkým sa snaží pomôcť a uľaviť im. Teda nie je to iba miestom poskytovania
masáží, ale z veľkej časti je to práve pomyselnou vstupnou bránou, kde sa pracuje s prežívaním,
psychikou, vedomím a nevedomím.

Tantrická masáž ako životná filozofia

Je to centrum relaxu, kde vypočujeme, podporíme, poradíme a
odbremeníme ľudí, ktorí sa o takýto druh pomoci nebáli požiadať, ktorí sa cítia stratení vo veľkom
svete, plnom nástrah a nenávisti. Veď každý má svoj životný príbeh a má čo zdieľať, nakoľko život nie
je bohužiaľ vždy len radosť, no s podporou a láskavým slovom sa mnoho situácií pri životných
križovatkách lepšie zvládne. Preto nie je iba poverou, že práve tí, ktorí si prešli v živote niečím
negatívnym, a boli nútení siahnuť na dno svojich síl, čo sa im zarylo hlboko do pamäte, zmenili svoj
životný postoj a stali sa z nich noví a lepší ľudia. Tí sa aj stali pripravení odovzdať kúsok zo svojej
životnej sily a poznania.