Ventúrska ulica(Ventúrska street), Bratislava

+421 904 464 927

Pon.(Mon.)-Ned.(Sun.): 09:00-23:01

RezerváciaReservation
 

Životná cesta tantrou

Životná cesta tantrou. Tzv. tantrik, čiže človek, ktorý sa rozhodne zasvätiť svoj život tomuto
príjemnému, hoc nie tak bežnému poslaniu, môže niekedy prameniť z rôznych príčin, ktoré môžu byť
sprevádzané, samozrejme, aj prvotným strachom no v konečnom dôsledku vyhrá zvedavosť a chuť
odovzdania pozitívnej energie ďalším ľudom, ktorí to potrebujú.

Je veľmi dôležité, aby tantrický sprievodca bol stotožnený sám so sebou, spokojný so svojim vnútorným i vonkajším vyžarovaním,
ktorý sa dokáže vnútorne vysporiadať nielen so svojimi, ale mnoho krát s neľahkými životnými
príbehmi iných. Dôvod dôležitosti tohto faktoru je ten, že tantra nie je iba masáž, ako si možno
niektorí myslia. Jedná sa o celoplošnú pomoc, ako po fyzickej, tak i po psychickej stránke. Ľudia
navštevujú tantrické salóny z mnohých dôvodov, veľmi dôležitá je stránka sebaspoznávania, kde majú
možnosť skúšať ,bádať a experimentovať, ako so svojou mysľou, tak i so svojim telom. Ďalšia stránka
je mentálna, nakoľko bez čistej hlavy nebude zrelaxované ani telo. Preto náš tantrický team pracuje
s mnohými faktormi a všetkým sa snaží pomôcť a uľaviť im. Teda nie je to iba miestom poskytovania
masáží, ale z veľkej časti je to práve pomyselnou vstupnou bránou, kde sa pracuje s prežívaním,
psychikou, vedomím a nevedomím.

Tantrická masáž ako životná filozofia

Je to centrum relaxu, kde vypočujeme, podporíme, poradíme a
odbremeníme ľudí, ktorí sa o takýto druh pomoci nebáli požiadať, ktorí sa cítia stratení vo veľkom
svete, plnom nástrah a nenávisti. Veď každý má svoj životný príbeh a má čo zdieľať, nakoľko život nie
je bohužiaľ vždy len radosť, no s podporou a láskavým slovom sa mnoho situácií pri životných
križovatkách lepšie zvládne. Preto nie je iba poverou, že práve tí, ktorí si prešli v živote niečím
negatívnym, a boli nútení siahnuť na dno svojich síl, čo sa im zarylo hlboko do pamäte, zmenili svoj
životný postoj a stali sa z nich noví a lepší ľudia. Tí sa aj stali pripravení odovzdať kúsok zo svojej
životnej sily a poznania.