Ventúrska ulica(Ventúrska street), Bratislava

+421 904 464 927

Pon.(Mon.)-Ned.(Sun.): 09:00-23:01

RezerváciaReservation
 

Súbor techník a filozofia

Tantra ako taká vznikla zrejme už veľmi dávno na území Indie a i keď je na to viacero pohľadov a názorov, výsledkom je určitý duchovný smer, filozofia, ktorá sa vymyká náboženstvu a smeruje k pravde a slobode. Slovo „tan“ znamená v sanskrte „telo“ a to sa tu považuje za posvätné a dôležité. Tantra nie je len pre „sexuchtivých“, ako si mnohí možno myslia. Tantra smeruje k poznaniu seba samého, a to v celom komplexnom aspekte našej bytosti a existencie. Nič nepotláča a nič nezavrhuje, berie život taký, aký je, so všetkým, čo k tomu patrí. Rovnako nezavrhuje ani sexuálnu energiu. Táto sféra vyžaduje pochopenie, uvoľnenie a odstránenie blokov. Často sa stáva, že vedie človeka k väčšej jednote so sebou samým, so svojim partnerom a umožňuje mu dávať viacej lásky a pochopenia.

Posvätná sexualita

V tantre sa sexualita nezavrhuje, ani nepotlačuje, tantra ju berie doslova ako niečo posvätné, ako energiu, ktorá je súčasťou nás samých a môže nám priniesť mnoho. Komplexnejšia tantrická filozofia obsahuje mnohé techniky, ako pozdvihnúť svoje vedomie a byť zjednotený s kozmickým bytím a so sebou samým. Stať sa sám sebou a zažívať jednotu, to je cesta tantry. Oblasť sexuality tu má svoje významné miesto. Pomáha ľuďom otvoriť sa viacej nielen sexuálnej energii, no aj láske. Väčšie pochopenie partnera prináša v tantre dôležité vzájomné spojenie a splynutie nielen tiel, ale aj duší.

Spojenie mužskej a ženskej energie

Tantra sa zaoberá prirodzenými ženskými a mužskými energiami a učí, ako ich zosúladiť a priniesť do harmónie. Sexualita je súčasť života a nemala by sa neprirodzene potláčať. Pokiaľ potrebujete odstrániť bloky v tejto oblasti, rozhodne je výborné začať napríklad tantrickými masážami https://www.tantradiamond.sk/. Masáž je celotelová, teda vrátane intímnych partií. Prináša uvoľnenie nielen napätia, ale aj sexuálnej energie alebo potlačených blokov.