Ventúrska ulica(Ventúrska street), Bratislava

+421 904 464 927

Pon.(Mon.)-Ned.(Sun.): 09:00-23:01

RezerváciaReservation
 

Tantra ako liečivá sila

O tantre ako starovekej ceste a filozofii sa často hovorí, že vo svojom učení skrýva obrovskú liečivú silu. Uzdravovanie nielen na úrovni tela, no i mysle a duše. Jednoducho znovunavodzovanie harmónie prostredníctvom zosúlaďovania energetických tokov v tele. Prebúdzaním energií, ktoré v nás driemu, sa aktivuje aj liečivá sila tantry.

Tantra v sebe zahŕňa rôzne techniky, meditácie a cvičenia, ktoré sa snažia práve o vnútornú harmóniu a sebapoznávanie. Dnes sa často spája so sexuálnou energiou, avšak tá je súčasťou komplexného energetického systému nášho tela. Tantrické masáže https://www.tantradiamond.sk/ vedú k podobným cieľom a pocitom. Uvoľnenie stresu, regenerácia mysle, dýchanie a prežívanie prítomného okamihu.

Na čo tantra slúžila kedysi

Kedysi bola tantra skôr duchovným smerom. Slúžila pre duchovný rast a poznávanie seba i vesmíru. Zdôrazňovala tiež harmóniu v rámci všetkých aspektov tela, mysle a duše. Rovnako sa zaoberala liečivým potenciálom energetických tokov v tele. Uzdravovanie na fyzickej úrovni sprevádzalo v tantre i emocionálne liečenie.

Prečo sa teda tantra spája so sexualitou a erotikou?

Tantra má k sexuálnej energii špecifický vzťah a pohľad na ňu sa líši od iných duchovných smerov. Základný rozdiel je, že tieto energie nepovažuje za „špinavé“ a nepodstatné. Berie ich ako prirodzenú súčasť nášho tela a využíva ich potenciál pozitívnym smerom a spôsobom.

Technika tantra masáží

Práca s energiami je typická aj pre profesionálne tantrické masáže. Intímne energie sa prebúdzajú a vedú do celého tela. Toto sa opakuje. Technika intímnych masáží je často know how daného tantra salónu. Ide i o prepojenie energií masérky a klienta. Jemné dotyky rešpektujú pocity a hranice, ktoré klient má, aby sa vytvorilo príjemné a uvoľnené prostredie. Vplyv dýchania je pri masáži obohacujúci.